Virtuální muzeum lidového hrnčířství v Semaníně - úvod

Tyto webové stránky vznikly jako projekt k bakalářské práci. Prezentují lidové hrnčířství v Semaníně. Slouží k propagaci reálné expozice archeologických nálezů, dokládajících hrnčířství v obci Semanín. Jejich součástí je především fotografická a kresebná dokumentace keramických artefaktů pocházejících z obce Semanín, základní údaje o historii hrnčířství (jak v obci Semanín tak také obecně), stručná historie obce Semanín a mnoho dalšího.

Semanín