Komorový kachel 1_002

Fotografie

001

Popis

Základní řádkový komorový kachel. Tvar i výzdobný motiv stejný jako u kachle inv.č. 1/001. Zachována je pouze část levé poloviny kachle, na které je vyobrazen anděl s drobnou kytičkou nad hlavou. Kachel je slepen ze dvou částí. Povrch je režný, zbarven do cihlové barvy. Lom je na středu zbarven do tmavě-šedé barvy. Zadní část vnitřní vyhřívací stěny nese známky opálení. Komora se sice nedochovala celá, ale z dochovaných částí lze usuzovat, že měla tvar kvádru. MV 127 mm, MŠ 91 mm, MH 107 mm, váha 485 g, inv. č. 1/002.

Řez

001

Zpět