Komorový kachel 1_003

Fotografie

003

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny s okrajovou lištou. Patrně jde o úlomek kachle, který nesl stejný náboženský motiv jako dva předchozí kachle (na úlomku je znázorněna část andělského křídla). Povrch je režný, béžové barvy. Okrajová lišta nese z boku známky opálení. MV 44 mm, MŠ 102 mm, MH 23 mm, váha 65 g, inv. č. 1/003.

Řez

003

Zpět