Komorový kachel 1_008

Fotografie

018

Popis

Římsový korunní komorový kachel. Fragment levé okrajové části kachle. Ve střední části střepu je znázorněn rostlinný motiv, který je ze spodní strany ohraničen vývalkem a z vrchní strany provazcem. Vývalku se však zachovala pouze malá část a provazec je též již značně poškozen. Kachel byl zakončen cimbuřím, ze které se dochoval pouze jeden zub. Tento kachel je stejného typu jako čtyři následující (inv. č. 1/009, inv. č. 1/010, inv. č. 1/011 a inv. č. 1/012. Povrch je režný, šedobéžové až cihlové barvy. Komora je z větší části odlomena, v plášti komory je proražen záchytný otvor o průměru 11 mm. MV 143 mm, MŠ 65 mm, MH 46 mm, váha 221 g, inv. č. 1/008. Nalezen u č.p. 11.

Řez

008

Zpět