Komorový kachel 1_009

Fotografie

009

Popis

Římsový korunní komorový kachel. Na fragmentu je vyobrazen rostlinný motiv, který je z vrchní strany ohraničen provazcem, spodní část kachle se nedochovala. Vrchní část kachle tvoří cimbuří s dvěma dochovanými zuby. Povrch je režný, šedobéžové až cihlové barvy. Komora je až na malou část, ve které se zachoval záchytný otvor o průměru 5 mm, odlomena. MV 108 mm, MŠ 134 mm, MH 35 mm, váha 289 g, inv. č. 1/009.

Řez

009

Zpět