Komorový kachel 1_012

Fotografie

012

Popis

Římsový korunní komorový kachel. Na čelní stěně fragmentu je znázorněn rostlinný motiv ohraničený z vrchní strany provazcem, v horní části kachle je cimbuří, ze kterého se dochovaly dva zuby. Povrch je režný, béžové až lehce cihlové barvy. Komora je z větší části odlomena. Na zadní straně kachle jsou stopy po prstování. MV 104 mm, MŠ 98 mm, MH 46 mm, váha 197 g, inv. č. 1/012.

Řez

012

Zpět