Komorový kachel 1_013

Fotografie

013

Popis

Základní řádkový komorový kachel. Úlomek pravého horního rohu s okrajovou lištou. Na úlomku je vyobrazena část palmy, jde o motiv Adam a Eva u stromu poznání. Kachel s téměř shodným motivem je možné vidět na zámku ve Velkých Losinách. Povrch je režný, béžové až okrové barvy. Komora byla pravděpodobně kuželovitá, zakončena hluboce prožlabeným okrajem o šířce 22 mm. MV 95 mm, MŠ 61 mm, MH 86 mm, váha 174 g, inv. č. 1/013.

Řez

013

Zpět