Komorový kachel 1_015

Fotografie

015

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny, je zdoben plastickým rostlinným motivem, konečný vzhled kachle je dotvořen barevnými hlinkami bílé, cihlové a tmavě hnědé barvy. Celý fragment pokrývá bílá hlinka, pouze v prohlubni uprostřed jsou použity všechny tři výše zmiňované barvy hlinek a technikou zvanou trasakování vytvořen mramorový dekor. Vnitřní strana čelní vyhřívací stěny je lehce očazena a po celé její ploše je zřetelný otisk hrubé textilie. Fragment je slepen ze dvou jedinců. MV 66 mm, MŠ 106 mm, MH 7 mm, váha 51 g, inv. č. 1/015.

Řez

015

Zpět