Komorový kachel 1_018

Fotografie

018

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny, na které je znázorněn stylizovaný rostlinný motiv (vinná réva) doplněný o geometrické prvky. Povrch je režný, béžový. Na vnitřní straně vyhřívací stěny je otisk hrubé textilie a silně očazený povrch. MV 42 mm, MŠ 81 mm, MH 13 mm, váha 38 g, inv. č. 1/018.

Řez

018

Zpět