Komorový kachel 1_021

Fotografie

021

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny, na kterém je vyobrazen rostlinný motiv. Slepen z pěti jedinců. Povrch je režný, béžový. Lom je středně až tmavě šedé barvy. MV 74 mm, MŠ 70 mm, MH 25 mm, váha 97 g, inv. č. 1/021.

Řez

021

Zpět