Komorový kachel 1_029

Fotografie

029

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny, výzdobný motiv je stejný jako u fragmentu inv. č. 1/018, rostlinný motiv vinné révy, doplněný o geometrické prvky. Výzdobný motiv je z hora ohraničen vývalkem. Povrch je béžové až cihlové barvy. Na zadní straně otisk textilie. MV 36 mm, MŠ 57 mm, MH 10 mm, váha 18 g, inv. č. 1/029.

Řez

029

Zpět