Komorový kachel 1_031

Fotografie

031

Popis

Komorový kachel. Úlomek čelní vyhřívací stěny s rostlinným výzdobným motivem. Povrch je pokryt bílou hlinkou. Na zadní straně je zřetelný otisk hrubé textilie, který místy překrývá vrstvička mazanice terakotové barvy. Stejnou mazanici můžeme nalézt i na vnější straně vyhřívací stěny. MV 43 mm, MŠ 70 mm, MH 8 mm, váha 24 g, inv. č. 1/031.

Řez

031

Zpět