Komorový kachel 1_032

Fotografie

032

Popis

Komorový kachel. Okrajový zlomek čelní vyhřívací stěny a části komory. Čelní vyhřívací stěny se dochovala pouze velmi malá část, proto nelze s přesností rozluštit výzdobný motiv na ní zobrazený, pravděpodobně šlo o motiv rostlinný. Povrch je režný, béžové barvy. MV 31 mm, MŠ 121 mm, MH 76 mm, váha 153 g, inv. č. 1/032.

Řez

032

Zpět