Komorový kachel 1_033

Fotografie

033

Popis

Komorový kachel. Na čelní vyhřívací stěně kachle byl původně vyobrazen portrét Jana Fridricha Sazského, nalezen byl však pouze jeho fragment zobrazující ruku a část těla. Celý kachel s identickým motivem, který pochází z roku 1550, je možné spatřit v Městském muzeu v Čelákovicích. Povrch je režný, béžové až hnědé barvy. Komora se nedochovala. Fragment je slepen ze tří částí. MV 101 mm, MŠ 131 mm, MH 41 mm, váha 196 g, inv. č. 1/033.

Řez

033

Zpět