Komorový kachel 1_035

Fotografie

035

Popis

Komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny, zobrazující hlavu koně. Povrch je režný, světle okrový. Na zadní straně fragmentu je výrazný otisk hrubé textilie. MV 73 mm, MŠ 37 mm, MH 10 mm, váha 20 g, inv. č. 1/035. Nelezen u č.p. 11.

Řez

035

Zpět