Ostatní keramika 1_039

Fotografie

1039

Popis

Keramický artefakt zatím neurčeného typu. Mohlo by se jednat o tyglíkovitý kachel, pohárek jihlavského typu (k této variantě se přiklání Gabriela Blažková Dubská), nebo podle názoru Jaromíra Žeglitze by se mohlo jednat o tyglík. Artefakt je slepen ze čtyř částí. Povrch je režný, béžový. MV 110 mm, MŠ 97 mm, max. tloušťka 8 mm, min. tloušťka 4 mm, váha 224 g, inv. č. 1/039.

Řez

1039

Zpět