Komorový kachel 1_040

Fotografie

040

Popis

Komorový kachel. Úlomek rohu tapetového kachle s rostlinnými motivy. Povrch režný, béžový, místy přecházející do cihlové barvy. Vyhřívací komora se dochovala pouze z části a je po celé své vnitřní ploše očazena. MV 94 mm, MŠ 118 mm, MH 54 mm, váha 223 g, inv. č. 1/040.

Řez

040

Zpět