Komorový kachel 1_051

Fotografie

051

Popis

Základní řádkový komorový kachel. Fragment čelní vyhřívací stěny tapetového kachle s geometricko-rostlinným motivem. Slepen ze dvou částí. Povrch režný, béžové až cihlové barvy. MV 207 mm, MŠ 222 mm, MH 8 mm, váha 638 g, inv. č. 1/051.

Řez

051

Zpět