Plochá nádoba 2_002

Fotografie

2002

Popis

Plochá nádoba – pravděpodobně talíř či miska s talířovitým podokrajím. Dochovalo se pouze dno a malá část podokrají. Povrch fragmentu je béžové barvy, nese výzdobný motiv typu F, na vnitřním dně a na podokrají je v bílé engobě vyryto několik soustředných kruhů, linií a vlnovek. Fragment je slepen ze dvou jedinců. MV 120 mm, MŠ 180 mm, max. tloušťka 13 mm, min. tloušťka 4 mm, váha 182 g, inv. č. 2/002.

Řez

2002

Zpět