Plochá nádoba 2_005

Fotografie

2005

Popis

Plochá nádoba – fragment dna talíře nebo misky s talířovitým podokrajím. Povrch fragmentu je béžové barvy, místy je pokryt bílou engobou, do které je vyryt výzdobný motiv v podobě soustředných kruhů, které protíná vlnovka, jedná se o výzdobný dekor typu F. MV 80 mm, MŠ 93 mm, max. tloušťka 12 mm, min. tloušťka 2,5 mm, váha 80 g, inv. č. 2/005.

Řez

2005

Zpět