plochá nádoba 2_007

Fotografie

2007

Popis

Plochá nádoba – zlomek dna talíře či misky s talířovitým podokrajím. Zlomek je béžové barvy, místy pokryt bílou hlinkou, do které jsou jako výzdobný prvek vyryty soustředné kruhy protnuté obrazcem připomínajícím stylizované slunce, jde o dekor typu F. MV 77 mm, MŠ 97 mm, max. tloušťka 11 mm, min. tloušťka 3 mm, váha 59 g, inv. č. 2/007.

Řez

2007

Zpět