Plochá nádoba 2_042

Fotografie

2042

Popis

Plochá nádoba – zlomek nejspíše talíře. Na zlomku je patrně hlinkou znázorněn výzdobný prvek linií a vlnovek, překrytý transparentní engobou. MV 62 mm, MŠ 94 mm, max. tloušťka 9 mm, min. tloušťka 5 mm, odhadovaný průměr 300 mm, váha 48 g, inv. č. 2/042.

Řez

2042

Zpět