Plochá nádoba 2_050

Fotografie

2050

Popis

Plochá nádoba – fragment talíře. Talíř má na lomu cihlovou barvu, povrch je pokryt tmavě hnědým nástřepím, na kterém je bílou engobou znázorněn výzdobný motiv v podobě „kroucenek“ vytvořených technikou trasakování, lemovaných pásováním. Jedná se o výzdobný dekor typu A. MV 95 mm, MŠ 101 mm, max. tloušťka 10 mm, min. tloušťka 4 mm, odhadovaný průměr 200 mm, váha 73 g, inv. č. 2/050.

Řez

2050

Zpět