Plochá nádoba 2_061

Fotografie

2061

Popis

Plochá nádoba – fragment talíře. Povrch je pokryt hnědým nástřepím na němž je bílou engobou, technikou zvanou trasakování vytvořen „pás kroucenek“, které lemuje bílé pásování. Jedná se o výzdobný dekor typu A. Fragment je slepen ze dvou jedinců. MV 94 mm, MŠ 74 mm, max. tloušťka 7 mm, min. tloušťka 4 mm, odhadovaný průměr 230 mm, váha 43 g, inv. č. 2/061.

Řez

2061

Zpět