Plochá nádoba 2_070

Fotografie

2070

Popis

Plochá nádoba – s největší pravděpodobností fragment hluboké misky. Miska má ven přeložený okraj zdobený promačkáváním. Povrch fragmentu je překryt hnědým nástřepím, na němž je vidět již téměř setřená bílá výzdoba tvořený trasakováním a pásováním. MV 41 mm, MŠ 106 mm, max. tloušťka 12 mm, min. tloušťka 3 mm, odhadovaný průměr 200 mm, váha 31 g, inv. č. 2/070.

Řez

2070

Zpět