plochá nádoba 2_086

Fotografie

2086

Popis

Plochá nádoba – talířek. Povrch talířku je pokryt hnědým nástřepím, na kterém je bílou engobou vytvořen výzdobný motiv – trasakování a pásování. Jedná se o výzdobný motiv typu A. MV 79 mm, MŠ 121 mm, max. tloušťka 8 mm, min. tloušťka 3 mm, odhadovaný průměr 150 mm, váha 59 g, inv. č. 2/086.

Řez

2086

Zpět