Plochá nádoba 2_092

Fotografie

2092

Popis

Plochá nádoba – fragment talíře. Tento fragment nese výzdobný dekor typu A. Na povrch talíře bylo naneseno tmavě hnědé nástřepí, do kterého byla ještě za mokra takzvaným trasakováním vytvořena výzdoba pokrývající vnitřní dno a vnitřní podokrají, zbývající volná vnitřní plocha talíře byla pokryta pásováním. Celá vnitřní plocha a část vnějšího okraje byla následně pokryta tmavě zelenou glazurou. Fragment je slepen ze šesti jedinců. MV 142 mm, MŠ 173 mm, max. tloušťka 6 mm, min. tloušťka 3 mm, odhadovaný průměr 170 mm, váha 173 g, inv. č. 2/092.

Řez

2092

Zpět