Plochá nádoba 2_098

Fotografie

2098

Popis

Plochá nádoba – fragment talíře či misky. Fragment je zdoben výzdobným dekorem typu C. Povrch fragmentu je pokryt tmavě hnědým nástřepím, na které je nejspíše pomocí kukačky či rožku nanášena bílá engoba, která tvoří výzdobný motiv – linie, vlnovky, puntíky a především text. Na tomto fragmentu je však text bohužel nečitelný. Uprostřed fragmentu je viditelná slabá vrstvička rzi, která přilnula k jeho povrchu. Fragment je slepen ze dvou částí. MV 83 mm, MŠ 89 mm, max. tloušťka 11 mm, min. tloušťka 5 mm, váha 66 g, inv. č. 2/098.

Řez

2098

Zpět