Plochá nádoba 2_122

Fotografie

2122

Popis

Plochá nádoba – fragment patrně misky s talířovitým podokrajím. Podklad výzdobného dekoru tvoří béžové a tmavě hnědé nástřepí, na němž je bílou a béžovou engobou vyobrazen výzdobný dekor v podobě mřížky, krátkých liníí a girlandy. Fragment je slepen ze dvou částí. MV 53 mm, MŠ 92 mm, max. tloušťka 12 mm, min. tloušťka 5 mm, odhadovaný průměr 300 mm, váha 37 g, inv. č. 2/122.

Řez

2122

Zpět