Dutá nádoba 2_134

Fotografie

2134

Popis

Dutá nádoba – úlomek těla nádoby. Povrch pokryt hnědým nástřepím, na něm bílou hlinkou nakreslen výzdobný motiv tvořený na sebe navazujícími obloučky a stylizovanými květy složenými z teček. MV 62 mm, MŠ 64 mm, max. tloušťka 4 mm, min. tloušťka 4 mm, váha 15 g, inv. č. 2/134.

Řez

2134

Zpět