Plochá nádoba 2_137

Fotografie

2137

Popis

Dutá nádoba – zlomek spodní částí tzv. soudkovitého džbánku. Džbánek má talířovitou podstavu, dno s mírným středovým pupkem a kuželovitě nožkovitý spodek. Vnější strana těla nádoby je členěna svislými rýhami tvořenými rádélkem. Tyto pruhy jsou vyplněny šedomodrou engobou, zbylá část vnější strany nádoby nese stopy bílého nástřepí. Vnitřní strana džbánku je vylita engobou okrové barvy. MV 51 mm, průměr podstavy 48 mm, max. tloušťka 10 mm, min. tloušťka 5 mm, váha 48 g, inv. č. 2/137.

Řez

2137

Zpět