Plochá nádoba 2_139

Fotografie

2139

Popis

Dutá nádoba – fragment džbánu. Nejspíše jde o soudkovitý štíhlý džbán s válcovitým hrdlem, které se však v tomto případě nedochovalo. Vnější strana džbánu je z větší části pokryta hnědým nástřepím, výzdobný motiv je tvořen bílou engobou v podobě vodorovných linií, vlnovek a ve střední části džbánu trasakováním. Vnitřní strana džbánu je režná. MV 160 mm, MŠ 123 mm, max. tloušťka 14 mm, min. tloušťka 3 mm, váha 154 g, inv. č. 2/139.

Řez

2139

Zpět