Dutá nádoba 2_142

Fotografie

2142

Popis

Dutá nádoba – fragment soudkovitého džbánku. Dochovala část těla nádoby a páskové ucho. Tělo nádoby připomíná svou profilací dřevěný soudek (je členěné svislými a vodorovnými rytými liniemi). Povrch vnitřní strany džbánku je vylit bílou engobou. Vnější strana džbánku je až na dva fleky od bílé engoby režná, béžové barvy. MV 180 mm, MŠ 337 mm, max. tloušťka 23 mm, min. tloušťka 7 mm, váha 1341 g, inv. č. 2/142.

Řez

2142

Zpět