Dutá nádoba 2_146

Fotografie

2146

Popis

Dutá nádoba – páskové ucho nejspíše od džbánu či hrnce. Povrch zakuřovaný, šedočerné barvy. MV 36 mm, MŠ 10 mm, max. tloušťka 10 mm, min. tloušťka 3 mm, váha 40 g, inv. č. 2/146.

Řez

2146

Zpět