Slovníček pojmů

Engoba – jíl nebo hlína, která byla nanášena na povrch keramiky a překrývala její barvu.

Glazura – anorganický skelný povlak na povrchu keramického předmětu

Hlinka – viz. engoba

Kukačka - nástroj sloužící k dekorování keramiky

Nástřepí – viz. engoba

Trasakování – technika dekorování keramiky