Virtuální výstava - Kuchyňská keramika

Kliknutím na miniaturu artefaktu zobrazíte podrobnější informace!

Jednotlivé údaje jsou uspořádány podle schématu: typ keramického artefaktu – popis a stav dochování – rozměry - váha – inventární číslo – naleziště (pokud je známo).

Zkratky použité pro popis souboru kuchyňské a stolní keramiky:
MV = maximální výška
MŠ = maximální šířka
inv.č. = inventární číslo

Ploché nádobí

Duté nádobí